Jindřichův Hradec

Městská vyhlídková věž při kostele Nanebevzetí Panny Marie.