Borovany a Ostrolovský újezd

Z Borovan do Ostrolovského újezdu kolem Žižky.