Na Malou Stranu se svatým Mikulášem

Svatomikulášská městská zvonice

Zvonice byla vybudována s kostelem sv. Mikuláše na návrh barokního architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Věž dosahuje stejné výšky jako vedlejší kupole chrámu. Věž není a nikdy nebyla součástí kostela sv. Mikuláše a nikdy nepatřila církvi. Od počátku je součástí obecního majetku Malé Strany.

Text převzat z https://mapy.cz/s/palelokaro.

Kostel sv. Mikuláše

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně je nejvýznamnější barokní stavbou ve městě. Monumentální sálová stavba s mohutnou kopulí, která spolu s malostranskou věží a zvonicí, tvoří neodmyslitelnou dominantu Prahy, stojí uprostřed někdejšího rynku. Je součástí bývalého jezuitského profesního domu.
Na výzdobě mimořádného interiéru, vrcholu barokního ilusionismu, se podíleli nejvýznamnější soudobí mistři – Kryštof Dienzenhofer, Kilián Ignác Dienzenhofer, Jan Hennevogel, Jan Lukáš Kraker, Ignác Platzer a Karel Škréta. Chrámové varhany pocházejí z poloviny 18. století. Za svého pobytu v Praze na ně hrál Wolfgang Amadeus Mozart.

Text převzat z https://mapy.cz/s/numerevege.