Hrobka Buquoyů

Hrobku v novogotickém stylu nechal postavit v letech 1902 až 1904 Karel Bonaventura Buquoy. Je zde pochováno 8 členů rodu Buquoů a jejich příbuzných. Krypta není v podzení, ale je umístěna v přízemí. Vchod do zádušní kaple nad ní zdobí mozaika zobrazující Pannu Marii podle návrhu Maxe Švabinského. Za hrobkou je náhrobek Gabriely Thun-Hohenstein, rozené hraběnky Longueval-Buquoy a hraběte Josefa Thun-Hohensteina.

Zdroj: