Tvrz Cuknštejn

Naučné stezka Terčino údolí vede kolem zachovalé tvrze Cuknštejn, kterou nechal vystavět na konci 15. století vladyka Vilém Pouzar z Michnic. Během stavovského povstání na začátku 17. století došlo k jejímu zpustošení císařskými vojáky. V současné době probíhá její rekonstrukce.

Zdroj: