Poutní kostel Nejsvětější Trojice a Buškův hamr

Poutní kostel Nejsvětější Trojice.

Barokní poutní kostel má tvar šesticípé hvězdy, v jejíž vrcholech se nachází výklenky s věžičkami. Svatyně byla postavena na místě poutní kaple v letech 1708 až 1710 a obklopuje jí hradba s opěráky a šestibokým ambitem, přičemž tři strany ochozu mají vížky. Uvnitř se nachází cenná stropní freska Nejsvětější Trojice z roku 1709 od malíře Bonanella. V sousedství poutního kostela se nachází budova někdejších malých lázní, které byly v provozu do konce 19. století.

Zdroje:

Buškův hamr

Funkční technická památka Buškův hamr na Klenském potoce. Celé zařízení je poháněno třemi vodními koly, které uvádějí do chodu buchar, brus a dmychadla u výhně. K přívodu vody na kola slouží hamru uměle vybudovaný náhon s přepadovou vodní kaskádou. Samotný hamr fungoval asi do padesátých let 20. století. Zařízení hamru je možné za příznivého stavu vody v potoce vidět v provozu. Součástí památky je expozice výrobní části hamru s kolekcí nářadí hamerníka.

Zdroje: