Zlín

Zlín (v letech 1949 až 1989 Gottwaldov) je statutární město na východě Moravy. Leží v údolí řeky Dřevnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrchů.
Jméno osady bylo odvozeno od mužského osobního jména Zla, které pochází od přídavného jména zlý.

Zdroje: