Valašské Klobouky

Valašské Klobouky jsou město v údolí říčky Brumovka na pomezí Bílých Karpat a Vizovických vrchů v severním cípu Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Podle pověsti získalo město svůj název od klobouku, který brumovská vrchnost při výjezdech na hon použila k označení své oblíbené studánky. Ta se nacházela na místě dnešní kašny. Když
zde byla později založena osada, nazvali ji Klobouky. Od roku 1885 město užívá dnešní název Valašské Klobouky.
Při velkém požáru v roce 1896 lehla popelem více než polovina města. Tento požár je považován za největší na Moravě během 19. století. Požár zničil většinu původních dřevěných domů a nová výstavba probíhala ve zděné podobě.

Zdroje: