Evropská vorařská obec Purkarec

Obec Purkarec vznikla ve středověku během kolonizace hvozdu severně od královského hradu Hluboká. Karel IV. Lucemburský v této oblasti založil původně strážní hrad Karlův hrádek. Blízko Karlova hrádku je zmiňováno větší sídlo, pravděpodobně dnešní Purkarec. Podle písemných pramenů byla obec Purkarec oficiálně založena v roce 1352. Podle popisu osídlení okolí Karlova hrádku v historických listinách je pravděpodobné, že sídlo existovalo již dříve.
Purkarec patřil po celou feudální dobu k hlubockému panství a tvořil významné středisko schwarzenberského revíru. Hlavní obživou obyvatel bylo zemědělství, práce v lesích a plavení dříví po Vltavě. Těžené dříví z lesů se již ve 14. a 15. století dopravovalo po významné dopravní tepně-řece Vltavě do Prahy a dále do Německa.
Významným rokem v historii Purkarce byl rok 1978, kdy bylo rozhodnuto tehdejší vládou o vzedmutí hladiny Vltavy vodním dílem Hněvkovice pro potřeby plánované jaderné elektrárny Temelín. Realizace měla za následek zánik sídel Jaroslavice, Buzkov, celého Purkarce na pravém břehu, velké části Purkarce na levém břehu a jediného mostu spojující oba břehy Purkarc. Celkem byla zlikvidována skoro polovina obce.

Zdroje: