Tvrz Tichá

Tvrz vznikla ve 13. století na panství pánů z Velešína a z Michalovic v rámci německé kolonizace českého královského hvozdu. První písemná zmínka o tvrzi je z roku 1360. Roku 1387 přešla tvrz i s celým velešínským panstvím do rukou Oldřicha z Rožmberka a jeho syna Jindřicha. Na tvrzi nikdy nesídlilo panstvo, vždy tam byl pouze purkrabí nebo hejtman. Tvrz byla později několikrát vypálena a poškozena. V roce 1620 ji získal hrabě Karel Bonaventura Buquoy. Jan Buquoy ji nechal roku 1789 přestavět na pivovar, ale ten měl krátké trvání. Pak byl areál tvrze zastavěn užitkovými a obytnými budovami a tvrz ztratila svou původní podobu.

V roce 2008 členové spolku Hrady na Malši zahájili rekonstrukci tvrze a postupně ji opravili do dnešní podoby. Bylo dostavěno hrázděné patro věže, které jako jediné v České republice je možné prohlédnout. Tvrzi byl tak vrácen její původní středověký rozsah. Tvrz by otevřena veřejnosti dne 1. července 2022.

V areálu tvrze se nachází malé muzeum. V muzeu kromě vystavených artefaktů a modelu, jak tvrze Tichá vypadala, je výstavu obrazů a hudebních nástrojů Františka Kříže z Třísova. Zajímavostí naprosto funkční největší kytaru, velkou jako basa, nebo kytara a ukulele v jednom těle.

Zdroje: