Zámecká lékárna v Třeboni

Na místě dnešní Zámecké lékárny byly původně dva měšťanské domy, které koupil Petr Vok z Rožmberka po jeho přestěhování do Třeboně.

Jeho záměrem bylo vybudovat palác pro uložení sbírek, obrazů, knih a uměleckých předmětů. V roce 1605 byla zahájena stavba. První knihy se stěhovaly v letech 1607 a 1608. Současně s palácem byly provedeny i stavební změny na třeboňském zámku tak, aby bibliotéka byla přístupná přímo ze zámku z pokojů Petra Voka a z reprezentačních prostor.

Petr Vok však v roce 1611 umírá. Ve své závěti uvádí, aby knihy byly přestěhovány do bratrské školy v Soběslavi. Bohužel nedošlo k naplnění jeho závěti. Knihy putovaly do Prahy, kde se staly kořistí švédských vojsk. Z domu se postupně staly byty, kanceláře či provizorní ubytování.

V 19. století byla do domu přestěhována lékárna, která zde sloužila až do doby nedávné. Díky tomu je dům znám pod jménem Lékárna. Proto je dnes dům pojmenován jako Zámecká lékárna.

Dnes slouží Zámecká lékárna jako multifunkční prostor určený pro výstavy, přednášky, koncerty a divadla. Součástí Zámecké lékárny je i expozice věnovaná historii domu a jeho původnímu majiteli Petru Vokovi.

Zdroj: