Schwarzenberská hrobka v Domaníně

Schwarzenberská hrobka se nachází v Domaníně nedaleko Třeboně, při jihovýchodní straně rybníka Svět, asi 1 km od třeboňského zámku.

Stavba hrobky započala v roce 1874 vybudováním složitého systému odvodnění vlastní hrobky, která je zapuštěná pod úrovní terénu. Kolem hrobky byl později vybudován anglický park.

V hrobce je umístěno 26 rakví příslušníků významné jihočeské šlechtické rodiny knížecího rodu Schwarzenbergů. Těla jsou nabalzamovaná a uložena v dvouplášťových rakvích.

Zdroj: