Weitra, Rakousko

Weitra či Vitoraz je historické město v Dolních Rakousích na řece Lužnici blízko českých hranic. Centrum Vitorazska kdysi patřilo k Českému království.

Město má přezdívku Kuenringerstadt, město Künringů, podle zakladatele rakouského šlechtice Hadmara II., který pocházel z rodu Künringů.

Městu vévodí renesanční zámek Weitra, který byl vybudován na konci 16. století na základech středověkého hradu. Hrad byl mnohokrát obléhán, např.v letech 1426 a 1431 husity. V období baroka a rokoka byl přestavěn a po válečných škodách znovu obnoven jako muzeum.

Zdroj: