Zámek Troja

Zámek Troja pochází z 2. poloviny 17. století. Zámek ve stylu klasicizujícího baroka nechal postavit hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka v letech 1678 až 1685 aby získal  šlechtický titul. Zámek byl vybudován na místech zvaných Zadní Ovenec, kde byly původně vinice.

Zámek Troja je inspirován typem italské předměstské vily, jedná se tedy spíše o letohrádek než zámek.

Vstupní schodiště je lemováno dramatickými výjevy, které znázorňují triumf olympských bohů nad postavami Titánů tak, jak je líčí starořecká Iliada. Odtud zřejmě pochází název Troja, který se pak rozšířil i na celou oblast.

Interiéry zámku jsou zdobeny velkolepými nástěnnými malbami.

Součástí areálu jsou rozsáhlé francouzské zahrady s terakotovými vázami a zahradním bludištěm.

Zdroj: