Klášter Zwettl, Rakousko

Klášter Zwettl či Světelský klášter, latinsky Clara Vallis (Světlé údolí), se nachází poblíž stejnojmenného města v oblasti Waldviertel.

Klášter byl založen roku 1138 Hadmarem z Kuenringu. Jak bylo pro řád typické, zřídili mniši z řádu cisterciáků budovu kláštera na opuštěném místě mimo město.

V prosinci 1176 byl klášter vypálen a zle popleněn českými vojáky, kteří zde dle dobových pramenů získali značnou kořist v podobě dobytka a lidí, které si odvedli do otroctví.

Budovy kláštera jsou směsicí slohu románského, gotického a přestavby z doby barokní.

Od 12. do začátku 13. století byl postaven kapitulní sál a klášter. Její nejstarší části pocházely z románského období, což dokládají kruhové oblouky. Během stavby došlo k proměně na styl gotický, to je nejlépe vidět na špičatém tvaru oblouku. Lavatorium (umývárna mnichů) je považováno za jedno z nejkrásnějších děl rané gotiky Rakouska.

Ze 14. století pochází vrcholně gotický kostel, ke kterému byla přistavěna v období baroka věž.

Z období baroka pochází také vzácná, velkolepá knihovna, která má v současnosti obsáhlou sbírku více než 60 tisíc knih, z toho velkého množství středověkých rukopisů, na jejichž tvorbě se od konce 12. století podílelo i místní skriptorium.

Zdroj: