Zámek Rosenau, Rakousko

Zámek Rosenau se nachází ve stejnojmenné obci západně od Zwettlu ve Waldviertelu v Dolních Rakousích.

Zámek byl v průběhu let několikrát přestavován a opravován a změnil několikrát majitele.

První zmínka o hradu Rosenowe pochází z roku 1194. Jednalo se vodní hrad, který stál asi 3 km severozápadně od dnešního hradu v obci Rosenau. Jediné, co z hradu zbylo, je zeď až sedm metrů vysoká a tři metry široká. Úkolem tohoto hradu bylo chránit důležitou cestu do Čech. Hrad postupně ztrácel svůj vojenský význam a chátral.

V roce roku 1593 vzniká nový renesanční zámek na místě Wernhartshofu. Dnešní podobu dal zámku velkorysou barokní přestavbou z roku 1736. Budova byla rozšířena a opatřena bohatě zdobeným portálem na východní straně. Po druhá světové válce byl spojeneckými vojsky rozkraden a spustošen.

V roce 1964 byl zámek prodán spolkové zemi Dolní Rakousy.

Po značných investicích zemské správy byl dnem 26. září 1974 zahájen provoz zámeckého hotelu a restaurace. O rok později bylo v zámku zřízeno muzeum rakouských svobodných zednářů.

Ve farním kostele jsou k nahlédnutí nástropní fresky, které vytvořil rakouský malíř Paul Troger (1698-1762), uctívají Svatou trojici.

Zdroj: