Staroměstská radnice s orlojem

Radnice vznikla v roce 1338 jako raně gotické sídlo samosprávy Starého Města Pražského. Tvoří ji komplex několika budov, které byly postupně připojeny do jednoho celku. Jednu z nejstarších částí tvoří 69,5 metrů vysoká hranolová věž s arkýřovou kaplí a proslulým orlojem. Ten zhotovil kolem roku 1410 Mikuláš z Kadaně.

Zdroj: