Národní park Mljet, Chorvatsko

Národní park Mljet je národní park v Chorvatsku na severozápadě ostrova Mljet. Má rozlohu 5375 ha včetně okolního moře. Park byl vyhlášen 12. listopadu 1960. Park patří díky bohaté středomořské fauně mezi jedny z nejkrásnějších.

Nacházejí se na něm dva hluboké zálivy, které jsou díky velmi úzkému spojení s otevřeným mořem nazývány jezery – Veliko jezero a Malo jezero. Jejich voda je proto slaná. Úžinami voda střídavě proudí v závislosti na to, zdali je příliv nebo odliv.

Mljet se vyznačuje též bohatým kulturně-historickým dědictvím, mezi nímž vyniká areál benediktýnského kláštera založeného ve 12. století. Klášter stojí na ostrůvku uprostřed Velikého jezera a je obklopen parkem se středomořskou vegetací. V průběhu staletí zde byly sepsány četné kroniky, disputace i literární díla. V areálu bývalého kláštera se nachází též zajímavý kostel sv. Marie.

Zdroj: