mysql – Error Code: 2006 – MySQL server has gone away

 

Při importu velkých SQL souborů. Nastavit v konfiguračním souboru (např. my.ini ve Windows):

wait_timeout=28800
interactive_timeout=28800
max_allowed_packet=32M