Programováni

 

PHP is a popular general-purpose scripting language that is especially suited to web development. 

Fast, flexible and pragmatic, PHP powers everything from your blog to the most popular websites in the world.

 

 

TinyButStrong (http://www.tinybutstrong.com) is a library that enables you to dynamically create XML/HTML pages and any other files based on text source. It's a Template Engine for the PHP language. It enables you to easily display information from your database, but also to seriously harmonize and simplify your PHP programming.

TinyButStrong is oriented to HTML but not specialized to Html. This means it can work as well with Text files, XML, RSS, RTF, WML, Excel (xml), ... The OpenTBS plug-in enables your to merge OpenOffice and Ms Office documents.

  

JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, jehož autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape.

Nyní se zpravidla používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (tlačítka, textová políčka) nebo tvořeny animace a efekty obrázků.

 

jQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML.

 

Populární webový framework pro PHP.

 

Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) jsou v informatice jazyk pro popis způsobu zobrazení elementů na stránkách napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Håkon Wium Lie. Byly vydány CSS1, CSS2 a CSS3.

 

MySQL Community Edition is the freely downloadable version of the world's most popular open source database. It is available under the GPL license and is supported by a huge and active community of open source developers.

 

Oracle je systém řízení báze dat (Oracle database management system – DBMS), moderní multiplatformní databázový systém s velice pokročilými možnostmi zpracování dat, vysokým výkonem a snadnou škálovatelností.

 

Vlastimil Pošmura, 2021