• CONVERT ( datový_typ, výraz [, styl] )
  • styl pro formát dd.mm.yyyy104

 

Příklad použití v SELECT (převod datetime na char):

CONVERT (char, datumVyreseni, 104) as DATUM_VYRESENI

 

Příklad použiti v INSERT INPUT (převod char na datetime):

$DATUM_PRIJETI = date ("j.n.Y H:i:s");

CONVERT(datetime, '{$DATUM_PRIJETI}', 104)

 

Poznámka: kód v příkladech je vyjmutý z kontextu :-)

Vlastimil Pošmura, 2020