Například, pokud volám jednu funkci ve smyčce a musím čekat na donobčení předchozího voláni:

$.ajaxSetup({async: false});

 

Vlastimil Pošmura, 2020