jQuery – Adding onClick event dynamically using jQuery

 

$(inputId).on("click", function () {
    alert("Pouze pro čtení.");
});