jQuery – find()

HTML:

<ul class=“level-1″>
    <li class=“item-i“>I</li>
    <li class=“item-ii“>II
        <ul class=“level-2″>
            <li class=“item-a“>A</li>
            <li class=“item-b“>B
                <ul class=“level-3″>
                    <li class=“item-1″>1</li>
                    <li class=“item-2″>2</li>
                    <li class=“item-3″>3</li>
                </ul>
            </li>
            <li class=“item-c“>C</li>
        </ul>
     </li>
    <li class=“item-iii“>III</li>
</ul>

 

jQuery:

$( „li.item-ii“ ).find( „li“ ).css( „background-color“, „red“ );

 

Výsledek:

Všechny prvky <li>, které jsou vnořené do <li class=“item-ii“> … </li> budou podbarvené červeně.

Jedná se o:

            <li class=“item-a“>A</li>
            <li class=“item-b“>B

                    <li class=“item-1″>1</li>
                    <li class=“item-2″>2</li>
                    <li class=“item-3″>3</li>

            <li class=“item-c“>C</li>