jQuery – select – Výběr hodnoty a zakázání výběru jiné hodnoty

 

function setValueZmenaStavu(stav) {
     var inputId = "#frm-ukolFormular-typ_stavu_id";
     var inputIdSelected = inputId + "  option[value='" + stav + "']";
     $(inputIdSelected).prop("selected", true);
     $(inputId).attr("disabled", true);
}