jQuery – tabs – programové přepnutí

HTML

<div id=“zalozky“>
   <ul>
     <li><a href=“#zalozka_udrzba“>Údržba ceníku</a></li>
     <li><a href=“#zalozky_pozadavky“>Požadavky </a></li>
   </ul>
   <div id=“zalozka_udrzba“></div>
   
<div id=“zalozka_pozadavky“></div>
</div>

JS

$(„#zalozky“).tabs();
function switchZalozka(zalozka) {
   var
     itemTab = ‚#zalozky a[href=“#‘ + zalozka + ‚“]‘,
     indexTab = $(itemTab).parent().index();   
   $(„#zalozky“).tabs(„option“, „active“, indexTab);
}