Node.JS – První projekt „hello-world“

Vytvořit adresář pro projekt, například /app/Home/node/hello-world.

Vytvořit skript index.js:

const http = require(‚http‘);
const hostname = ‚127.0.0.1‘;
const port = 3000;
const server = http.createServer((request, response) => {
response.statusCode = 200;
response.setHeader(‚Content-Type‘, ‚text/plain‘);
response.end(‚Hello World!‘);
});
server.listen(port, hostname, () => {
console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});
 
V příkazové řádce ve složce projektu spustit node:
/app/Home/node/hello-world$ node index.js

Server running at http://127.0.0.1:3000/

V prohlížeči zadat adresu http://127.0.0.1:3000/: