ownCloud – 401 No basic authentication headers were found – Problém s připojení klientů po upgrade na v10.x

Od posmura

 

Do .htaccess přidat na začátek tento kód:

<IfModule mod_setenvif.c>
     SetEnvIfNoCase ^Authorization$ "(.+)" XAUTHORIZATION=$1
     RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION
</IfModule>

Tento kód sice je v původním .htaccess, ale je vložen do podmíněných direktiv na existenci jiných modulů. Webhosting ale nemusí tyto moduly povolovat.