Přesunutí dat Thunderbirdu na nový počítač

 

Text článku byl převzat z https://support.mozilla.org/cs/kb/presunuti-dat-thunderbirdu-na-novy-pocitac.

Thunderbird uchovává vaše data na samostatném místě, odděleně od aplikace, ve složce zvané profil. Pro přesunutí svých dat můžete zkopírovat složku svého profilu do stejného umístění ve vašem cílovém počítači.

Poznámka: Pokud jste ve zdrojovém počítači použili Správce profilů k uložení složky svého profilu Thunderbirdu do vámi zvoleného umístění na vzdálené úložné jednotce, vytvořte si v cílovém počítači nový profil a ten nastavte tak, aby používal stejné umístění. Nová instalace Thunderbirdu tak bude používat tato již existující data.

 

Na zdrojovém počítači

 • Připojte zařízení k přenosu dat, buď nějaké místní, jako třeba USB flash disk, nebo vzdálenou úložnou jednotku.
 • Klikněte na tlačítko nabídky Menu (‚sendvič‘), zvolte Nápověda a poté Technické informace.
  V sekci Stručně o aplikaci najděte řádek Složka s profilem a na něm klikněte na tlačítko Otevřít adresář.
 • Ve správci souborů se otevře složka vašeho profilu Thunderbirdu.
 • Ukončete Thunderbird.
 • Ze složky vašeho profilu ve správci souborů přejděte o dvě složky výše.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku .thunderbird a zvolte Kopírovat. Složka .thunderbird je skrytá. Ujistěte se proto, že máte nastaveno zobrazování skrytých souborů.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na zařízení, které používáte k přenosu svých dat a zvolte Vložit. Pokud k přenosu používáte místní zařízení, bezpečně ho odpojte od zdrojového počítače.

Poznámka: Tento postup lze použít také k vytvoření zálohy složky vašeho profilu Thunderbirdu.

 

Na cílovém počítači

 • Připojte to samé zařízení, které jste předtím použili na zdrojovém počítači ke zkopírování složky vašeho profilu Thunderbirdu.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na ve zdrojovém počítači zkopírovanou složku vašeho profilu Thunderbirdu a zvolte Kopírovat.
 • Spusťte Thunderbird (zavřete okno Vytvoření nového účtu, pokud se objeví).
 • Klikněte na tlačítko nabídky Menu (‚sendvič‘), zvolte Nápověda a poté Technické informace.
 • V sekci Stručně o aplikaci najděte řádek Složka s profilem a na něm klikněte na Otevřít adresář.
 • Ve správci souborů se otevře složka vašeho profilu Thunderbirdu.
 • Ukončete Thunderbird.
 • Ze složky vašeho profilu ve správci souborů přejděte o dvě složky výše.
 • Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Thunderbird a zvolte Vložit.
 • Když budete dotázáni, zvolte nahradit svá současná data.