Datum a čas

zpět

 

DATE() – konverze různých formátů do data

DATE(month, day, year | string | datetime-expression)

  • month, day, year – měsíc 1-12, den 1-31, rok YYYY
  • string – řetězec obsahující hodnotu ve formátu data a času
  • datetime-expression – výraz ve formátu DATETIME nebo DATETIME-TZ
display date(11, 12, 1965). /* 12/11/65 */
display date(3.17.2021).    /* 17/3/21  */
display date(now).          /* 11/06/21 */

 

NOW – vrací aktuální datum, čas a časovou zónu

define variable lv_datetime as datetime no-undo.
define variable lv_datetime_tz as datetime-tz no-undo.
assign
    lv_datetime = now
    lv_datetime_tz = now.
display lv_datetime.        /* 11/06/2021 12:34:57.118 */
display lv_datetime_tz.     /* 11/06/2021 12:34:57.118+02:00 */

 

YEAR(), MONTH(), DAY() – vrací číslo roku, měsíce, dne

define variable lv_today as datetime no-undo initial now.
define variable lv_today_txt as character format „x(10)“.
display lv_today. /* 14/06/2021 12:23:52.077 */
assign
    lv_today_txt = string(year(lv_today), „9999“)
    + „-“
    + string(month(lv_today), „99“)
    + „-“
    + string(day(lv_today), „99“).
display lv_today_txt. /* 2021-06-14 */

 

Zobrazit čas ve fomátu hh:mm:ss z datetime

define variable lv_datum as datetime no-undo.
display string(integer(truncate(mtime(lv_datum) / 1000, 0)), „hh:mm:ss„).

 

Získat první den v aktuálním měsíci

define variable lv_today as date no-undo.
define variable lv_first_day as date no-undo.
assign
    lv_today = date(now)
    lv_first_day = date(month(lv_today), 1, year(lv_today)).
 
 

 

zpět