Datum a čas

zpět

 

DATE() – konverze různých formátů do data

DATE(month, day, year | string | datetime-expression)

  • month, day, year – měsíc 1-12, den 1-31, rok YYYY
  • string – řetězec obsahující hodnotu ve formátu data a času
  • datetime-expression – výraz ve formátu DATETIME nebo DATETIME-TZ
DISPLAY DATE(11, 12, 1965). /* 12/11/65 */
DISPLAY DATE(3.17.2021).    /* 17/3/21  */
DISPLAY DATE(NOW).          /* 11/06/21 */

 

NOW – vrací aktuální datum, čas a časovou zónu

DEFINE VARIABLE v-datetime AS DATETIME NO-UNDO.
DEFINE VARIABLE v-datetime-tz AS DATETIME-TZ NO-UNDO.

ASSIGN v-datetime = NOW.
ASSIGN v-datetime-tz = NOW.

DISPLAY v-datetime.        /* 11/06/2021 12:34:57.118 */
DISPLAY v-datetime-tz.     /* 11/06/2021 12:34:57.118+02:00 */

 

YEAR(), MONTH(), DAY() – vrací číslo roku, měsíce, dne

DEFINE VARIABLE v-today AS DATETIME NO-UNDO INITIAL NOW.
DEFINE VARIABLE v-today-format AS CHARACTER FORMAT „x(10)“.

DISPLAY v-today. /* 14/06/2021 12:23:52.077 */

ASSIGN v-today-format = STRING(YEAR(v-today), „9999“) + „-“ + STRING(MONTH(v-today), „99“) + „-“ + STRING(DAY(v-today), „99“).
DISPLAY v-today-format. /* 2021-06-14 */

 

Získat čas ve fomátu hh:mm:ss z datetime

define variable lv_datum as datetime no-undo.
display string(integer(truncate(mtime(lv_datum) / 1000, 0)), „hh:mm:ss„).

 

 

zpět