progress 4GL – řetězce

 

STRING – převádí jiný datový typ na řezězec

STRING(TIME,”HH:MM AM”)

STRING(Customer.CustNum, “>>>9”) FORMAT “x(30)”

ASSIGN table-row = ‘<tr id=”tab_’ + string(id) + ‘”>’ + ‘<td>’ + string(date) + ‘</td>’ + ‘<td>’ + jml_nbr +  ‘</td>’ + ‘</tr>’.

 

Operátor zřetězení: +

FOR EACH Customer NO-LOCK:
     DISPLAY SKIP(1) Customer.Name SKIP Customer.Address SKIP
     Customer.City + “, ” + Customer.State FORMAT “x(16)” Customer.Country
     Customer.PostalCode SKIP(2).
END.
DISPLAY fname + ” ” + (IF minit <> ? THEN minit + “. ” ELSE “”) + ” ” + lname FORMAT “x(36)”.
DISPLAY fname + ” ” + minit + ” ” + lname FORMAT “x(36)”.