Progress 4GL – poznámky

Čísla

Práce s číselnými hodnotami.

Různé

Konfigurace Visual Studio Code atd.