Výlety a výšlapy

Po výletu do Netolic a zámku Kratochvíle krátký výlet do safra moc hezkých Prachatic.
Výlet do Netolic s výšlapem do archeoparku Na Jánu a pak do  zámku Kratochvíle.
Autem do Dolní Pěny u Jindřichova Hradce, kde je největší keřové bludiště ve střední Evropě. Pak na rozhlednu Rýdův kopec u Děbolína. A nakonec do Třeboně, kde hrála hudební skupina Tempus. 
Výšlap z Besednice do Slepičích hor.
Výšlap z Borovan kolem ZOO v Hluboké u Borovan a zpět.
Z podzemních chodeb pod náměstím v Týne nad Vltavou přímo k soutoku Vltavy a Lužnice.
Výšlap z Lomce na rozhlednu Haniperk a zpět.
Kdo nebyl na Polušce, tak vlastně nebyl nikde. Každý by měl jednou za život na Polušku vystoupat.  Neptejte se proč, prostě to tak je.
Chodovská tvrz je rekonstruovaný zámeček a původně středověká tvrz – nejvýznamnější památka na Jižním Městě (v MČ Praha 11), chráněná od roku 1958.
Výšlap na Křížovou horu, kde je postavena kaple Panny Marie Bolestné a sv. Kříže a odkud jsou vidět super panorámata Českého Krumlova. Pak sešlap do sklepních prostor českokrumlovské radnice na prohlídku expozice útrpného práva (tortury) :-).
Výšlap na Hradišťský vrch, na zříceninu hradu Sokolčí a kolem Černé a úžasných skal .
Zlatá Koruna, Madona u Vltavy, minimodel jihočeské vesnice u Plešovic a... déšť.
Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Její velká část vede po povalových chodnících, další úseky však musíte na ní zdolat reálným přírodním terénem.
Vyšehrad je historické hradiště, hrad a pevnost v Praze, na skále nad pravým břehem řeky Vltavy na jižním okraji historického města, ve čtvrti Vyšehrad. Na Vyšehradském hřbitově se Slavínem u kostela sv. Petra a Pavla jsou pochovány významné české osobnosti, nachází se zde i nejstarší pražská rotunda sv. Martina. Dnes