Hradišťský vrch

Výšlap na Hradišťský vrch, na zříceninu hradu Sokolčí a kolem Černé a úžasných skal 🙂

progress 4GL – datum a čas

  DATE – konverze různých formátů do data DATE ( month , day , year | string | datetime-expression ) month , day , year – měsíc 1-12, den 1-31, rok YYYY string – řetězec…

progress 4GL – řetězce

  STRING – převádí jiný datový typ na řezězec STRING(TIME,”HH:MM AM”) STRING(Customer.CustNum, “>>>9”) FORMAT “x(30)” ASSIGN table-row = ‘<tr id=”tab_’ + string(id) + ‘”>’ + ‘<td>’ + string(date) + ‘</td>’ + ‘<td>’ + jml_nbr + …

jQuery – find()

HTML: <ul class=”level-1″>     <li class=”item-i”>I</li>     <li class=”item-ii”>II         <ul class=”level-2″>             <li class=”item-a”>A</li>             <li class=”item-b”>B    …

Zlatá Koruna

Zlatá Koruna, Madona u Vltavy, minimodel jihočeské vesnice u Plešovic a… déšť 🙂 Stopař: https://mapy.cz/s/fodenubopa  

Naučná stezka Olšina

Naučná stezka Olšina je turistickou trasou reálnými šumavskými mokřady, rašeliništi a přilehlými biotopy. Její velká část vede po povalových chodnících, další úseky však musíte na ní zdolat reálným přírodním terénem. Trasa je konstruována tak, aby…

Přesunutí dat Thunderbirdu na nový počítač

  Text článku byl převzat z https://support.mozilla.org/cs/kb/presunuti-dat-thunderbirdu-na-novy-pocitac. Thunderbird uchovává vaše data na samostatném místě, odděleně od aplikace, ve složce zvané profil. Pro přesunutí svých dat můžete zkopírovat složku svého profilu do stejného umístění ve vašem…

mysql.service – Start request repeated too quickly

  Error: root@Skeeve:/var/log# systemctl start mysql.service Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status mysql.service” and “journalctl -xe” for details. root@Skeeve:/var/log# systemctl status mysql.service ● mysql.service – MySQL…

SSH Passwordless Login Using SSH Keygen

  Machine A: Notice: Do not enter a passphrase. ~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/userA/.ssh/id_rsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same…

Přidat PC s Debian 20.04 do AD

  #!/bin/bash ########################################################################### # Add PC into Active Directory # ########################################################################### # Set AD user with admin privileges # ———————————- ADM=USERNAME ADD=DOMAIN.XY # kinit – obtain and cache Kerberos ticket-granting ticket # ——————————————————— sudo kinit…