Visual Studio Code – export of the extension list

  code –list-extensions | xargs -L 1 echo code –install-extension > code-install-extension.sh   ~/Stažené$ more code-install-extension.shcode –install-extension bajdzis.vscode-databasecode –install-extension bam.vscode-file-templatescode –install-extension bmewburn.vscode-intelephense-clientcode –install-extension CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2code –install-extension donjayamanne.githistorycode –install-extension DotJoshJohnson.xmlcode –install-extension esbenp.prettier-vscodecode –install-extension felixfbecker.php-debugcode –install-extension felixfbecker.php-intellisensecode –install-extension felixfbecker.php-packcode –install-extension garysan.4glcode –install-extension GEETMOUSSED.4gl-formattercode –install-extension gencer.html-slim-scss-css-class-completioncode –install-extension Kasik96.lattecode –install-extension liximomo.remotefscode –install-extension mtxr.sqltoolscode –install-extension mtxr.sqltools-driver-mysqlcode –install-extension rafaelcanal.gps-ablcode –install-extension sevavietl.php-filescode –install-extension…

MS Windows 10 – zapomenuté heslo

Nastartovat počítač z DVD nebo flash disku s Windows 10. Po nastavení jazykového prostředí, kliknout na Opravit tento počítač, pak postupně na Odstranit potíže, Upřesnit možnosti a nakonec na Příkazový řádek. V příkazovém řádku přejít na disk, na kterém je nainstalován operční systém Windows 10, např. disk C. C:cd windows\system32ren utilman.exe utilman.oldcopy cmd.exe utilman.exe Restartovat…

ownCloud – 401 No basic authentication headers were found – Problém s připojení klientů po upgrade na v10.x

  Do .htaccess přidat na začátek tento kód: <IfModule mod_setenvif.c>     SetEnvIfNoCase ^Authorization$ „(.+)“ XAUTHORIZATION=$1     RequestHeader set XAuthorization %{XAUTHORIZATION}e env=XAUTHORIZATION</IfModule> Tento kód sice je v původním .htaccess, ale je vložen do podmíněných direktiv na existenci jiných modulů. Webhosting ale nemusí tyto moduly povolovat.