Zakázat indexování stránky

  Meta tag robots <meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“> noindex – oznámení vyhledávacím robotům neindexovat tuto stránku nofollow – oznámení vyhledávacím robotům nesledovat odkazy této stránky   Soubor robots.txt Soubor robots.txt je uložen v root adresáři.  Příklad syntaxe robots.txt: User-agent: * Disallow: /img/ Disallow: /obr první řádek – pro všechny roboty nevstupovat do adresáře img zákaz…

Vytvoření tokenu a vložení do formuláře

Začátek skriptu session_start();$token = md5(time());$_SESSION[$token] = true; Upravit formulář echo „<input name=“token“ type=“hidden“ value=“{$token}“ />“;   Kontrola tokenu session_start();if (isset($_POST[‚token‘]) && isset($_SESSION[$_POST[‚token‘]])) {    unset($_SESSION[$_POST[‚token‘]]);    // formulář odeslán v pořádku}else {    // formulář byl odeslán podruhé}  

Ubuntu – Instalace PHP 5.6 a PHP 7.3

  Install PHP 5.6 on Linux Mint sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt-get install -y php5.6 Install PHP 7.3 on Linux Mint sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt-get install -y php7.3   Switch Between PHP Version’s From PHP 5.6 => PHP 7.3 Apache:…

php – mime-type – Microsoft Office MIME types for HTTP Content Streaming:

.doc –  application/msword .dot –  application/msword   .docx –  pplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .dotx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template .docm –  application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 .dotm –  application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12   .xls –  application/vnd.ms-excel .xlt –  application/vnd.ms-excel .xla –  application/vnd.ms-excel   .xlsx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xltx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template .xlsm –  application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 .xltm –  application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 .xlam –  application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 .xlsb –  application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12   .ppt –  application/vnd.ms-powerpoint .pot –  application/vnd.ms-powerpoint .pps…