Zakázat indexování stránky

  Meta tag robots <meta name=“robots“ content=“noindex, nofollow“> noindex – oznámení vyhledávacím robotům neindexovat tuto stránku nofollow – oznámení vyhledávacím robotům nesledovat odkazy této stránky   Soubor robots.txt Soubor robots.txt je uložen v root adresáři.  Příklad syntaxe robots.txt: User-agent: * Disallow: /img/ Disallow: /obr první řádek – pro všechny roboty nevstupovat do adresáře img zákaz…

Vytvoření tokenu a vložení do formuláře

Začátek skriptu session_start();$token = md5(time());$_SESSION[$token] = true; Upravit formulář echo „<input name=“token“ type=“hidden“ value=“{$token}“ />“;   Kontrola tokenu session_start();if (isset($_POST[‚token‘]) && isset($_SESSION[$_POST[‚token‘]])) {    unset($_SESSION[$_POST[‚token‘]]);    // formulář odeslán v pořádku}else {    // formulář byl odeslán podruhé}  

Linux Mint – Install PHP 5.6 and PHP 7.3

  Install PHP 5.6 on Linux Mint sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt-get install -y php5.6 Install PHP 7.3 on Linux Mint sudo apt-get install python-software-properties sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php sudo apt-get update sudo apt-get install -y php7.3   Switch Between PHP Version’s From PHP 5.6 => PHP 7.3 Apache:…

php – mime-type – Microsoft Office MIME types for HTTP Content Streaming:

.doc –  application/msword .dot –  application/msword   .docx –  pplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .dotx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template .docm –  application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 .dotm –  application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12   .xls –  application/vnd.ms-excel .xlt –  application/vnd.ms-excel .xla –  application/vnd.ms-excel   .xlsx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xltx –  application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template .xlsm –  application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12 .xltm –  application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12 .xlam –  application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12 .xlsb –  application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12   .ppt –  application/vnd.ms-powerpoint .pot –  application/vnd.ms-powerpoint .pps…

php – simplexml_load_file – Warning: simplexml_load_file(): SSL operation failed with code 1.

Error message: Warning: simplexml_load_file(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:ssl3_get_server_certificate:certificate verify failed… Solution: Download: ca-bundle.crt. Update code:  const URL = „https://service.domain.xy?“; const CA_FILE = „c:/php/cert/ca-bundle.crt“; private function loadXml(string $value1, string $value2)    {        $streamContent = stream_context_get_default([            ‚http‘ => [‚proxy‘ => $this->proxy, ‚request_fulluri‘ => true],            ‚ssl‘ => [‚verify_peer‘ => true,’cafile‘ => self::CA_FILE],        ]);        libxml_set_streams_context($streamContent);       …

php – mysqli – example

    function operaceSQL($sql){    $mysql_server = ‚localhost‘;    $mysql_databaze = ‚database‘;    $mysql_uzivatel = ‚user‘;    $mysql_heslo = ‚password‘;    $mysqli = new mysqli($mysql_server, $mysql_uzivatel, $mysql_heslo, $mysql_databaze);    $operace = strtolower(substr(trim($sql), 0, 6));    switch ($operace) {        case „select“:            settype($zaznam, ‚array‘);            $mysqli_data = $mysqli->query($sql)            or zobrazit($_SERVER[„PHP_SELF“] . “ – operaceSQL: Chyba při provádění SQL příkazu <PRE>“ . $sql . „</PRE><br>Chyba: „…

Content-Security-Policy (CSP): how to allow svg image …

  header(„Content-Security-Policy: default-src ‚self‘ ‚unsafe-eval‘ ‚unsafe-inline‘  https://*.gstatic.com https://*.googleapis.com; img-src ‚self‘ https://*.gstatic.com https://*.googleapis.com data:;“);  

php – header – Access-Control-Allow-Origin

  Access-Control-Allow-Origin is typically declared as an HTTP header to enable a browser to fetch content from remote domains. header(‚Access-Control-Allow-Origin: *‘); header(‚Access-Control-Allow-Origin: https://xxx.yyyy.zz‘);

php – ajax – chybí hlavička CORS ‚Access-Control-Allow-Origin‘

  Při volání skriptu na jiném serveru Ajaxem se zobrazí tato zpráva: Žádost Cross-Origin zablokována: zásada stejného původu neumožňuje načtení vzdáleného zdroje na https://nejaky.server.com/nejaky_skript.php. (Důvod: chybí hlavička CORS ‚Access-Control-Allow-Origin‘).   Řešením je přidat do volaného skriptu https://nejaky.server.com/nejaky_skript.php hlavičky: header(‚Access-Control-Allow-Origin: *‘);header(‚Access-Control-Allow-Credentials: false‘);header(‚Access-Control-Max-Age: 86400‘);echo „Hodnota, kterou zpracuje Ajaxem na serveru, ze kterého se volá tento skript“;