javascript – iframe – Vložení vlastního textu do iframe

Vloží text do iframe před vlastním zobrazením obsahu. function archivace(typ, url) {        var archivace_ram = document.getElementById(„archivace-ram“);        var ram_obsah = archivace_ram.contentWindow || archivace_ram.contentDocument.document || archivace_ram.contentDocument;        ram_obsah.document.open();        ram_obsah.document.write(„Probíhá zpracování archivace upomínek “ + typ + „…“);        ram_obsah.document.close();        archivace_ram.src =…

javascript – getElementsByName – příklad

   var x = document.getElementsByName(„objednat“);for (var i = 0; i < x.length; i++) {    if (x[i].type === „checkbox“) {        x[i].checked = true;    }}  

slick – Změna barvy a fontu šipek

  slick-theme.css .slick-prev:before,.slick-next:before{ font-family: ‚slick‘; font-size: 30px; line-height: 1; opacity: .75; color: navy;-webkit-font-smoothing: antialiased; -moz-osx-font-smoothing: grayscale;} http://kenwheeler.github.io/slick/  

jquery – Asynchronní požadavek POST Ajaxem

  $.ajax({            type: „POST“,            url: „skript.php“,            data: { jmeno: „Aaaa“, prijmeni: „Bbbb“ }            error: function (qXHR, textStatus, errorThrow) {                var errMsg = „Chyba během zpracování: “ + url + „\n\nStatus: “ + qXHR.status + „\n\n“ + qXHR.responseText;                alert (errMsg);            },            success: function (data, textStatus, jqXHR) {                var vracenaData = data;   alert(vracenaData);            }        });

javascript – Třídění pole – sort()

  Alfanumerické třídění var fruits = [„Banana“, „Orange“, „Apple“, „Mango“];fruits.sort(); Apple,Banana,Mango,Orange   Alfanumerické třídění – sestupně var fruits = [„Banana“, „Orange“, „Apple“, „Mango“];fruits.sort();fruits.reverse(); Orange,Mango,Banana,Apple   Numerické třídění var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];points.sort(function(a, b){return a-b}); 1,5,10,25,40,100   Numerické třídění – sestupně var points = [40, 100, 1, 5, 25, 10];points.sort(function(a, b){return b-a});…

javascript – Vícerozměrné pole

  Příklad vytvoření dvourozměrného pole: <script>var sp = [ [‚6‘, ‚sortiment-loziska-prislusenstvi.png‘], [‚7‘, ‚sortiment-automobilova-loziska.png‘], [‚8‘, ‚sortiment-linearni-loziska.png‘], [‚9‘, ‚sortiment-tesneni.png‘], [’10‘, ‚sortiment-gufera.png‘], [’11‘, ‚sortiment-lepidla.png‘]];for (i = 0; i < sp.length; i++){ alert(sp[i][0] + “ – “ + sp[i][1]);}</script>

javascript – Textové pole pouze pro číslice

  Textové pole, kam lze zapsat pouze jen číslice 0 až 9 a kde lze použít kláavesy Del a Backspace: onkeypress=“return (event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57) || event.charCode == 8 || event.charCode == 46″ Příklad: <input type=“text“ name=““ placeholder=“Do:“ onkeypress=“return (event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57) || event.charCode == 8 || event.charCode…