javascript – iframe – Vložení vlastního textu do iframe

Od posmura

Vloží text do iframe před vlastním zobrazením obsahu.

function archivace(typ, url) {
        var archivace_ram = document.getElementById("archivace-ram");
        var ram_obsah = archivace_ram.contentWindow || archivace_ram.contentDocument.document || archivace_ram.contentDocument;
        ram_obsah.document.open();
        ram_obsah.document.write("Probíhá zpracování archivace upomínek " + typ + "...");
        ram_obsah.document.close();
        archivace_ram.src = url;
}