progress 4GL – datum a čas

  DATE – konverze různých formátů do data DATE ( month , day , year | string | datetime-expression ) month , day , year – měsíc 1-12, den 1-31, rok YYYY string – řetězec obsahující hodnotu ve formátu data a času datetime-expression – výraz ve formátu DATETIME nebo DATETIME-TZ DISPLAY DATE(11, 12, 1965). /*…

progress 4GL – řetězce

  STRING – převádí jiný datový typ na řezězec STRING(TIME,”HH:MM AM”) STRING(Customer.CustNum, “>>>9”) FORMAT “x(30)” ASSIGN table-row = ‘<tr id=”tab_’ + string(id) + ‘”>’ + ‘<td>’ + string(date) + ‘</td>’ + ‘<td>’ + jml_nbr +  ‘</td>’ + ‘</tr>’.   Operátor zřetězení: + FOR EACH Customer NO-LOCK:      DISPLAY SKIP(1) Customer.Name SKIP Customer.Address SKIP  …

jQuery – find()

HTML: <ul class=”level-1″>     <li class=”item-i”>I</li>     <li class=”item-ii”>II         <ul class=”level-2″>             <li class=”item-a”>A</li>             <li class=”item-b”>B                 <ul class=”level-3″>                     <li class=”item-1″>1</li>…

Přesunutí dat Thunderbirdu na nový počítač

  Text článku byl převzat z https://support.mozilla.org/cs/kb/presunuti-dat-thunderbirdu-na-novy-pocitac. Thunderbird uchovává vaše data na samostatném místě, odděleně od aplikace, ve složce zvané profil. Pro přesunutí svých dat můžete zkopírovat složku svého profilu do stejného umístění ve vašem cílovém počítači. Poznámka: Pokud jste ve zdrojovém počítači použili Správce profilů k uložení složky svého profilu Thunderbirdu do vámi zvoleného…

mysql.service – Start request repeated too quickly

  Error: root@Skeeve:/var/log# systemctl start mysql.service Job for mysql.service failed because the control process exited with error code. See “systemctl status mysql.service” and “journalctl -xe” for details. root@Skeeve:/var/log# systemctl status mysql.service ● mysql.service – MySQL Community Server      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mysql.service; disabled; vendor preset: enabled)      Active: failed (Result: exit-code) since Sun 2021-05-30…

SSH Passwordless Login Using SSH Keygen

  Machine A: Notice: Do not enter a passphrase. ~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa Generating public/private rsa key pair. Enter file in which to save the key (/home/userA/.ssh/id_rsa): Enter passphrase (empty for no passphrase): Enter same passphrase again: Your identification has been saved in /home/userA/.ssh/id_rsa Your public key has been saved in /home/userA/.ssh/id_rsa.pub The key fingerprint…

Přidat PC s Debian 20.04 do AD

  #!/bin/bash ########################################################################### # Add PC into Active Directory # ########################################################################### # Set AD user with admin privileges # ———————————- ADM=USERNAME ADD=DOMAIN.XY # kinit – obtain and cache Kerberos ticket-granting ticket # ——————————————————— sudo kinit -V “${ADM}@${ADD^^}” # net – tool for administration of Samba and remote CIFS servers # ————————————————————– # Join a domain.…

Zakázat indexování stránky

  Meta tag robots <meta name=”robots” content=”noindex, nofollow”> noindex – oznámení vyhledávacím robotům neindexovat tuto stránku nofollow – oznámení vyhledávacím robotům nesledovat odkazy této stránky   Soubor robots.txt Soubor robots.txt je uložen v root adresáři.  Příklad syntaxe robots.txt: User-agent: * Disallow: /img/ Disallow: /obr první řádek – pro všechny roboty nevstupovat do adresáře img zákaz…

Visual Studio Code – export of the extension list

  code –list-extensions | xargs -L 1 echo code –install-extension > code-install-extension.sh   ~/Stažené$ more code-install-extension.shcode –install-extension bajdzis.vscode-databasecode –install-extension bam.vscode-file-templatescode –install-extension bmewburn.vscode-intelephense-clientcode –install-extension CoenraadS.bracket-pair-colorizer-2code –install-extension donjayamanne.githistorycode –install-extension DotJoshJohnson.xmlcode –install-extension esbenp.prettier-vscodecode –install-extension felixfbecker.php-debugcode –install-extension felixfbecker.php-intellisensecode –install-extension felixfbecker.php-packcode –install-extension garysan.4glcode –install-extension GEETMOUSSED.4gl-formattercode –install-extension gencer.html-slim-scss-css-class-completioncode –install-extension Kasik96.lattecode –install-extension liximomo.remotefscode –install-extension mtxr.sqltoolscode –install-extension mtxr.sqltools-driver-mysqlcode –install-extension rafaelcanal.gps-ablcode –install-extension sevavietl.php-filescode –install-extension…

Vytvoření tokenu a vložení do formuláře

Začátek skriptu session_start();$token = md5(time());$_SESSION[$token] = true; Upravit formulář echo “<input name=”token” type=”hidden” value=”{$token}” />”;   Kontrola tokenu session_start();if (isset($_POST[‘token’]) && isset($_SESSION[$_POST[‘token’]])) {    unset($_SESSION[$_POST[‘token’]]);    // formulář odeslán v pořádku}else {    // formulář byl odeslán podruhé}