git remote – Nastavení vzdáleného repozitáře na lokálním serveru Bitbucket

Od posmura

 

$ git remote -v 
origin http:PUVODNI_UZIVATEL@GIT_SERVER:7990/scm/REPOSITAR/REPOSITAR.git (fetch)
origin http:PUVODNI_UZIVATEL@GIT_SERVER:7990/scm/REPOSITAR/REPOSITAR.git (push)
$ git remote set-url origin http://NOVY_UZIVATEL@GIT_SERVER:7990/scm/REPOSITAR/REPOSITAR.git
$ git remote -v 
origin http://NOVY_UZIVATEL@GIT_SERVER:7990/scm/REPOSITAR/REPOSITAR.git (fetch)
origin  http://NOVY_UZIVATEL@GIT_SERVER:7990/scm/REPOSITAR/REPOSITAR.git(push)