latte – form – Zaškrtnutí prvku pole radio button

Od posmura

 
Zaškrtnutí prvku radio podle hodnoty proměnné $platneChecked předané z prezenteru:

<form n:name=resHledat class=form>
      <label n:name=hledat>Název subjektu nebo (IČO): <input n:name=hledat size=20></label>
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;
      {foreach $form[platne]->items as $key => $label}
            <label n:name="platne:$key"><input n:name="platne:$key" {if $platneChecked === $key}checked{/if}> {$label}</label>
            &nbsp;&nbsp;
      {/foreach}
      &nbsp;&nbsp;&nbsp;
      <input n:name=send class="btn btn-default">
</form>