nette – NetteInvalidStateException: Cannot send session cache limiter – headers already sent

Od posmura

 

Session se (v mém případě) spouští pozdě, je třeba spistit dříve, nebo zakomentovat addProtection 🙂

Formulář se vytváří až když je volaná šablona a to je pozdě.

$form = new Form;
//$form->addProtection('Vypršel časový limit, odešlete formulář znovu');