javascript – getElementById – Nastavit vlastnosti style v parent z iframe

Od posmura

  

Příklad: Skrýt prvek v parent okně z iframe:

window.parent.document.getElementById(ID_PRVKU_V_PARENT).style.display='none';