javascript – Pohyb po záložkách stránky bez opětovného načítání

Od posmura

 

<script>
    if(history.pushState) {
        history.pushState(null, null, '#zalozka');
    }
    else {
        location.hash = '#zalozka';
    }
</script>
<a name="zalozka">Text záložky</a>