javascript – Textové pole pouze pro číslice

Od posmura

 

Textové pole, kam lze zapsat pouze jen číslice 0 až 9 a kde lze použít kláavesy Del a Backspace:

onkeypress="return (event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57) || event.charCode == 8 || event.charCode == 46"

Příklad:

<input type="text" name="" placeholder="Do:" onkeypress="return (event.charCode >= 48 && event.charCode <= 57) || event.charCode == 8 || event.charCode == 46">