javascript – Vnořený prvek s onclick() v jiném prvku s onclick()

Od posmura

 

Zabránit, aby nedocházelo ke spuštění akce událostí onclick() nadřazeného prvku. Otestováno v IE, FF, CHR: 

<div onclick="akce_1">
  <span onclick="akce_2; event.cancelBubble = true;">Nějaký text</span>
</div>