php – mysql – LOAD DATA INFILE

Od posmura

LOAD DATA INFILE ‘c:\\nekde\\nejaky_textovy_soubor‘ INTO TABLE nazev_tabulky  FIELDS TERMINATED BY ‘|’ ENCLOSED BY ‘\”;

  • hodnoty polí jsou uzavřeny jednoduchými uvozovkami
  • jednotlivá pole jsou odděleny znakem |

 

Příklad textového souboru:

‘hodnota_1_1’|’hodnota_1_2’|’hodnota_1_3’|
‘hodnota_2_1’|’hodnota_2_2’|’hodnota_2_3’|
‘hodnota_3_1’|’hodnota_3_2’|’hodnota_3_3’|