php – mysql – Nastavení kódování

Od posmura
  • mysql_query(“SET character_set_results=UTF8”);
  • mysql_query(“SET character_set_connection=UTF8”);
  • mysql_query(“SET character_set_client=UTF8”);
  • mysql_query(“SET NAMES utf8”);
  • mysql_query(“SET CHARACTER SET utf8”);