oracle – ADD_MONTHS – Přičíst/odečíst n měsíců od data

Od posmura

 

 

Přičíst/odečíst n měsíců od data:

ADD_MONTHS (datum, n)

Příklady:

ADD_MONTHS('01-Aug-03', 3)
Výsledek: '01-Nov-03'
ADD_MONTHS('01-Aug-03', -3)
Výsledek: '01-May-03'
ADD_MONTHS('21-Aug-03', -3)
Výsledek: '21-May-03'
ADD_MONTHS('31-Jan-03', 1)
Výsledek: '28-Feb-03'