oracle – Načtení dat do asociovaného pole

Od posmura

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// NACTENI DAT

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Definice spojeni s databazi

$connection = oci_connect ($orauserWSPK, $orapwdWSPK, $dbWSPK);

if (!$connection ) {

  exit („<p>Nepodarilo se pripojit k databazi WSPK<br />Chyba: [“ . oci_error($connection ) . „]</p>“);

}

 

// Vytvoreni SQL prikazu

$sql =<<<SQL

SELECT  * FROM  nejaka_tabulka

SQL;

 

// Zpracovani SQL na strane Oracle

$data = oci_parse($connection , $sql);

oci_execute($data);

 

// Pocet vracenych zaznamu a jejich nacteni

$pocet_radek = oci_fetch_all($data, $zaznamy);

 

// Ukonceni spojeni s Oracle

oci_free_statement($data);

oci_close($connectionWSPK);

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// NACTENI DAT – KONEC

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// NACTENI DAT DO POLE

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Definice promenne

settype ($zaznam, „array“);

 

// Nacteni hodnot z databaze

foreach ($zaznamy as $klic => $hodnoty) {

  foreach ($hodnoty as $index => $hodnota) {

    $zaznam[$index][$klic] = $hodnota;

  }

}

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

/// NACTENI DAT DO POLE – KONEC

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////